ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

https://ikiegeszitok.hu/

webáruházban történő adatkezelésekről

Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a https://ikiegeszitok.hu/ weboldalon (továbbiakban: Weboldal vagy Webáruház) megvalósított személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tegyünk.

A Tájékoztató a keltezés napjától kezdve visszavonásig hatályos a Webáruházban vagy ahhoz kapcsolódóan az online marketing tevékenységgel megvalósított személyes adatok kezelésére vonatkozóan. 

Személyes adat minden természetes személyre vonatkozó́ információ vagy információrészlet, mely alapján közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító́ útján) az érintettet (vagyis az adat alanyát) azonosítani lehet. A személyes adatok körébe tartozhat pl.: a családi név, utónév, lakcím, IP cím, e-mail cím, a böngésző által az internetes eszközökre elhelyezett cookie- / süti-azonosító.

A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez. Ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait és az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük. A törvényes képviselő jóváhagyása egyben a 16. életévét be nem töltött személy felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja.

Amennyiben nem vagy még 16 éves: Weboldalunkon ne add meg önállóan az adataidat, ne add hozzájárulásodat az adataid kezeléséhez! Kérd meg a szüleidet, hogy olvassák el ezt az Adatkezelési tájékoztatót és ők adják meg helyetted az adataidat és nevedben a hozzájárulást az adataid kezeléséhez!

 

A Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekről irányadó jogszabály:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Adatkezelő: 

Neve: LineVision Kft.

Székhely: 1162 Budapest, Akácfa u. 34-36.

Levelezési és üzlet cím: 1161 Budapest, Rákosi út 106.

Adószám: 23774650-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-977498

E-mail: hello@ikiegeszitok.hu

Weboldal: https://ikiegeszitok.hu/

Továbbiakban mint: Adatkezelő

Adatkezelő, tekintettel arra, hogy számára ilyen jellegű kötelezettséget a GDPR nem ír elő, úgy döntött, hogy önkéntesen nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt. 

Adatkezelő szolgáltatásai teljesítése során alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:

 

1. Cookie-kal kapcsolatos információk

A Weboldal sütiket használ.

Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemző partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön megadott számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a Weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül.

A felhasználó́ / Weboldal-látogató által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. 

A Weboldal-látogató, mint érintett kifejezett hozzájárulása esetén cookie-kat, követőkódokat, mérőkódokat, azonosítómegoldásokat, pixeleket használunk fel arra, hogy a felhasználók / Weboldal-látogatók felé a Google útján reklámokat jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés.

Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. 

Alapműködést biztosító sütik:

Tájékoztatjuk az oldallátogatókat arról, hogy ezek az úgynevezett munkamenet sütik nem tartalmaznak személyes adatot, így azok alkalmazásuk nem jár személyes adat kezeléssel.

Beállítások sütik, Statisztikai célú sütik, Marketing célú sütik:
Az alapműködéshez nem szükségesek.

A sütik részletes listáját megtalálja a Cookiebot Testreszabás menüpontjában.

 

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngészők „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjaiban találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tapasztalni fogja, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljesértékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy 

A Google Analytics alkalmazása

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik az általa látogatott weblap használatának elemzését. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja a látogató a Weboldalunkat, továbbá arra, hogy a Weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a Weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Weboldal-látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja. Megakadályozható továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Weboldal-használattal kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is), ha a látogató letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a szolgáltatás az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli, illetve olyan országba továbbíthat adatokat, ahol nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet. Ha az adatokat az Egyesült Államokba továbbítják, akkor fennáll a kockázata annak, hogy az Ön adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési és felügyeleti célokból dolgozzák fel anélkül, hogy Önnek jogorvoslati lehetőségek állnának rendelkezésére.

 

2. Szervernaplózás

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az ikiegeszitok.hu Weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának biztonságához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő adatfeldolgozója (lsd: Adatfeldolgozó)

Adatfeldolgozó:

 • Rackforest Kft.(Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.) - Tárhelyszolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás. 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak - GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben - törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

A rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, továbbá a látogató, mint érintett IP-címe, böngészőjére vonatkozó adatok, mint neve, verziója, továbbá operációs rendszer. A rendszer logolja továbbá azt az információt, hogy a látogató melyik oldalról érkezett.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

A naplózott adatok automatikusan törlődnek 30 napot követően. Fenntartjuk a jogot a naplóadatok hosszabb tárolására, ha fennáll annak megalapozott gyanúja, hogy jogellenes hozzáférési kísérlet vagy bármilyen IT biztonsági-támadás történt. Ebben az esetben is megteszünk mindent annak érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a minimálisan szükséges időtartamra korlátozódjon és az adatkezelési cél teljesülésével az adatokat minden esetben haladéktalanul töröljük.

 

3. E-mailben történő kapcsolatfelvétel

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az üzenetben feltett kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a hello@ikiegeszitok.hu címen.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás 

visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás. 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak - GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben -törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás  visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy Ön nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, telefonszám, az érintett által az „üzenetben” megadott egyéb információ, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük, vagyis amíg az Érintett kérdését, észrevételét sikerült megoldanunk, érdemben megnyugtatóan megválaszolnunk.

 

4. Regisztráció és bejelentkezés

Szolgáltatás vagy vásárlás a weboldalon nincs regisztrációhoz kötve, de az újabb rendelés megkönnyítése érdekében, kényelmi szolgáltatásként, önkéntes alapon a Weboldalon történő regisztrációra is lehetőséget biztosítunk. A regisztrációnál rögzítésre kerülő adatok pl. név, e-mail cím megadásának célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, szerződéskötés céljából.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

A Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételének vagy biztosításának megkönnyítése céljából. Bejelentkezésnél további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának, törlésének biztosítása és a szerződéskötés folyamatának egyszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön, mint érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

 • Rackforest Kft.(Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.) - Tárhelyszolgáltatás
 • TLSoft Intelligent Solutions Kft. (5931 Nagyszénás Szent István u. 5.) - Weboldal fejlesztése, websupport szolgáltatások

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás. 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak - GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben -törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás  visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy a Felhasználó nem tudja a Weboldalon a kényelmi szolgáltatásokat igénybe venni.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint számlázási adatai, az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és az adatkezeléshez való hozzájárulás megadására vonatkozó információ, valamint a rendszer által generált azonosítók, mint pl. dátum és időpont.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása. Hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Felhasználó bármikor törölheti a regisztrációját, kérjük, írjon nekünk erről egy e-mailt a hello@ikiegeszitok.hu címre és az Ön regisztrációja, illetve regisztrációs adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Regisztrációjának törlésével az Ön minden fiókadata (előzmények, személyes adatok stb.) törlődik, és ha később Ön mégis visszatér a Weboldalunkra, ezeket az információkat már nem lehet visszaállítani.Tájékoztatjuk továbbá, hogy e regisztrációval nyújtott kényelmi szolgáltatásunk az Ön részére okafogyottá válik, amennyiben 1 évig nem lép be a felhasználói fiókjába, így az adatait legfeljebb az utolsó belépéstől számított 1 évig kezeljük.

 

5. A szolgáltatás nyújtására vagy termék megvásárlására, termék előjegyzésére irányuló szerződés megkötésének előkészítése és a szolgáltatás nyújtására vagy termék adásvételére irányuló szerződés teljesítése

A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás vagy termékvásárlás részletes feltételeit az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) és az abban hivatkozott dokumentumok rögzítik.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

A személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötésének előkészítése és teljesítése érdekében szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint a kézbesítési és fizetési szolgáltatást nyújtó önálló adatkezelők

Adatfeldolgozók:

 • Rackforest Kft.(Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.) - Tárhelyszolgáltatás
 • TLSoft Intelligent Solutions Kft.(5931 Nagyszénás Szent István u. 5.) - Weboldal fejlesztése, websupport szolgáltatáso
 • Ügyfél Plusz Kft (Székhely: 2143 Kistarcsa, Ungvári u. 15.) – Könyvelési szolgáltatás
 • Billingo Zrt(Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet) – Számlázási szolgáltatás

Önálló adatkezelőként működik közre:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.(Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) – Kézbesítési szolgáltatás, adatkezelésről a https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary honlapon tájékozódhat.
 • CIB Bank Zrt. (Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14) – Banki (bankkártyás) fizetési szolgáltató,adatkezelésről a cib.hu honlapon tájékozódhat. A bankkártyás fizetést teljes egészében a CIB Bank biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere biztosítja. Az általunk üzemeltetett Webáruházban Ön csak a termékeket választhatja ki, majd fizetéskor átirányítjuk a CIB Bank által üzemeltetett fizetőoldalra. A fizetési oldal működése a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint történik. Webáruházunk csak a megrendeléssel kapcsolatos információkat, a bank pedig a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat SSL titkosítással kapja meg Öntől. A fizetőoldal adatairól vállalkozásunk nem értesül, azt csak a CIB Bank érheti el. Fizetést követően a tranzakció eredményéről a Webáruházunk tájékoztatja. Bankkártyás fizetés szükséges feltétele, hogy böngészője támogassa az SSL titkosítást.

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás. 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak - GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben -törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

A személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a Szerződés kötését előkészíteni, és a Szerződést megkötni és teljesíteni nem tudják, az Érintett köteles a személyes adatokat az Adatkezelők részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelők jogosultak az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Az Érintett elérhetőségi adatai, mint például e-mail-cím, telefonszám, szállítási cím.

Az Érintett azonosítása céljából felvett személyes adatok, például vezeték-és keresztnév, lakcím, személyi igazolvány szám. 

A szerződéskötéshez szükséges egyéb adatok, mint pl. lakcím, bankszámlaszám, a megvásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó információk, a szabadszavas üzenetben esetlegesen leírt személyes adatok, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, a rendszer által generált azonosító, mely a megrendelés státuszát jelzi. 

Tárolásra kerül továbbá az ÁSZF elfogadására és az adatkezelési tájékoztató megismerésére és a megrendelés elküldésére vonatkozó információ, valamint a rendszer által generált azonosítók, mint pl. dátum és időpont.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Az adatokat addig tároljuk, amíg a Webáruházban megrendelt termékekkel kapcsolatban közöttünk létrejött adásvételi szerződés teljesítése érdekében szükséges, de legfeljebb a szerződés teljesítését követő 5 évig, amíg a szerződésből fakadó igények elévülési ideje tart.

 

6. E-mail értesítés kosárban hagyott termékről

Ha a Vásárló úgy lép ki a Webáruházból, hogy a kosarába helyezett termékeket nem vásárolta meg, a rendszer erről értesítő e-mailt küld.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Webáruházban történő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre történő figyelmeztetés.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja, a szolgáltatásaink és az igények összehangolásával kapcsolatos jogos érdekünk érvényesítése. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

 • Rackforest Kft.(Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.) - Tárhelyszolgáltatás
 • TLSoft Intelligent Solutions Kft. (5931 Nagyszénás Szent István u. 5.) - Weboldal fejlesztése, websupport szolgáltatások
 • The Rocket Science Group, LLC(Székhely: (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)- MailChimp Tárhely és hírlevélkiküldő program üzemeltetője
 • ITM Creative Group Kft(Székhely:1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) - Marketing szolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Hírlevélkiküldő szolgáltató: Harmadik országba történik adattovábbítás. 

MailChimp Tárhely és hírlevélkiküldő program üzemeltetője számára elérhető adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el. 

The Rocket Science Group, LLC részese a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezménynek.

Az EUB a Schrems II ítéletben érvénytelenítette a személyes adatok továbbításáról szóló 2016/1250 EU Bizottsági határozatot az Egyesült Államokba történő adattovábbításról (Privacy Shield). Ez azt jelenti, hogy azon európai adatkezelők/adatexportőrök, akik eddig olyan USA-beli szolgáltatókkal dolgoztak együtt (pl. hírlevél-küldés, tárhelyszolgáltatás), amelyeknél a Privacy Shield biztosította a megfelelő szintű védelmet, elvesztették ezt a jogi eszközt.

A Privacy Shield nélkül az egyetlen rendelkezésre álló alternatív jogi eszköz, amelyre át lehet térni annak érdekében, hogy ne kelljen az USA-ban lévő szolgáltatók igénybevételét nélkülözni/megszüntetni, az SCC-k alkalmazása.

A hírlevélkiküldő program üzemeltetője áttért az SCC-k alkalmazására: Ezek tulajdonképpen EU Bizottsági határozat formájában megjelenő modellszerződések, amelyek úgy biztosítják az érintettek számára a fent említett jogokat, hogy az adatimportőr szerződéses úton vállal kötelezettségeket, amelyek egyébként a saját nemzeti jogán túlmutatnak, és többek között az érintettek számára biztosítják azon jogokat, amelyek egyébként az EU-ban őket a GDPR alapján megilletik. 

A hírlevélkiküldő program üzemeltetője SCC és DPA (adatfeldolgozói szerződés) dokumentumai itt érhetőek el:

Mailchimp and European Data Transfers: https://eepurl.com/dyikdv

Az Európai Adatvédelmi Testület („EDPB”) és az európai adatvédelmi biztos („európai adatvédelmi biztos”) 2021. január 15-én nyilatkozatot tettek közzé, hogy közös véleményt fogadtak el az Európai Bizottság két általános szerződési záradék-tervezetéről ( SCC-k), az adatkezelők és a feldolgozók közötti szerződésekre vonatkozó SCC-tervezetekről, (a továbbiakban: az adatkezelő-feldolgozó SCC-k), a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó SCC-tervezetekről (a továbbiakban: harmadik országbeli átadási SCC-k).

Ezenkívül az EDPB és az európai adatvédelmi biztos kijelentette, hogy az adatkezelő-feldolgozó SCC-k egész EU-ra kiterjedő hatással bírnak, és célja a teljes harmonizáció és a jogbiztonság biztosítása az EU-ban az adatkezelők és feldolgozóik közötti szerződésekről. 

Általánosságban az EDPB és az európai adatvédelmi biztos megjegyezte, hogy azon a véleményen vannak, hogy az SCC-tervezetek megerősített védelmi szintet nyújtanak az érintettek számára.

A nyilatkozat itt érhető el: 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/edpsweb_press_releases/edpb-edps_pressrelease_onsccs_en.pdf

2023. július 10-én az Európai Bizottság elfogadta az EU és az Egyesült Államok közötti Adatvédelmi Keretrendszerre (EU – U.S. Data Privacy Framework – a továbbiakban: DPF) vonatkozó, régóta várt megfelelőségi határozatát. A határozat megállapítja, hogy az Amerikai Egyesült Államok megfelelő szintű védelmet biztosít az EU-ból a DPF-ben részt vevő amerikai szervezeteknek továbbított személyes adatok számára, ezért az uniós országokból (valamint Izlandról, Liechtensteinből és Norvégiából) további adatvédelmi garanciák alkalmazása nélkül továbbíthatóak személyes adatok a DPF-ben részt vevő amerikai szervezetek részére.

Tájékoztatás az érintetti jogokról: 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak - GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben -törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Dátum, időpont, e-mail cím, a kosárban hagyott termékek, azok ára, mennyisége, a termékek végösszege.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

A kosárelhagyásra figyelmeztető e-mail egyszeri alkalommal történő kiküldését követően az adatokat töröljük.

 

7. A Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő Szerződésből eredő jogainak, követeléseinek érvényesíthetőségéből, illetőleg a védekezés jogához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról: 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak - GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben -törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatkezelés elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Az Érintett elérhetőségi adatai, az Érintett azonosítása céljából felvett személyes adatok, például vezeték-és keresztnév, lakcím, telefonszám, valamint a szerződésben megadott egyéb személyes adatok.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Az érintett Szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a Szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi.

 

8. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás).

Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

 • Ügyfél Plusz Kft (Székhely: 2143 Kistarcsa, Ungvári u. 15.) – Könyvelési szolgáltatás 
 • Billingo Zrt(Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet) – Számlázási szolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy kezelésének korlátozását.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása kötelező, azt jogszabály írja elő.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján különösen: név, cím, (egyéni vállalkozó esetén: adószám, adózási státusz)

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

8 év (Számviteli törvény 169.§).

 

9. Panaszkezelés

A Felhasználó és más Weboldal látogató a panaszaival, észrevételeivel Adatkezelő  

hello@ikiegeszitok.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben tud Adatkezelővel kapcsolatba lépni. Adatkezelő kizárólag a szolgáltatással közvetlen kapcsolatban felmerülő panaszok, észrevételek esetében tud eljárni.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása. 

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés.

A személyes adatok címzettjei:

Nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy kezelésének korlátozását.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

A panasz/bejelentés megtétele önkéntes, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. alapján kötelező.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, az igénybevett, illetve panasszal érintett szolgáltatásra, termékre vonatkozó adatok, számla adatai, a panasz részletezése.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig megőrzi, ezt követően megsemmisíti.Számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

10. Hírlevél / eDM küldése

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja LineVision Kft. szolgáltatásainak, termékeinek népszerűsítése, reklámozása, híreinek eljuttatása, szolgáltatásunk bemutatása, reklámozása.

Az adatkezelés jogalapja:

Hír- /eDM-levelünkre feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozó:

 • The Rocket Science Group, LLC(Székhely: (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)- MailChimp Tárhely és hírlevélkiküldő program üzemeltetője
 • ITM Creative Group Kft(Székhely:1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) - Marketing szolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Hírlevélkiküldő szolgáltató: Harmadik országba történik adattovábbítás. 

MailChimp Tárhely és hírlevélkiküldő program üzemeltetője számára elérhető adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el. 

The Rocket Science Group, LLC részese a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezménynek.

Az EUB a Schrems II ítéletben érvénytelenítette a személyes adatok továbbításáról szóló 2016/1250 EU Bizottsági határozatot az Egyesült Államokba történő adattovábbításról (Privacy Shield). Ez azt jelenti, hogy azon európai adatkezelők/adatexportőrök, akik eddig olyan USA-beli szolgáltatókkal dolgoztak együtt (pl. hírlevél-küldés, tárhelyszolgáltatás), amelyeknél a Privacy Shield biztosította a megfelelő szintű védelmet, elvesztették ezt a jogi eszközt.

A Privacy Shield nélkül az egyetlen rendelkezésre álló alternatív jogi eszköz, amelyre át lehet térni annak érdekében, hogy ne kelljen az USA-ban lévő szolgáltatók igénybevételét nélkülözni/megszüntetni, az SCC-k alkalmazása.

A hírlevélkiküldő program üzemeltetője áttért az SCC-k alkalmazására: Ezek tulajdonképpen EU Bizottsági határozat formájában megjelenő modellszerződések, amelyek úgy biztosítják az érintettek számára a fent említett jogokat, hogy az adatimportőr szerződéses úton vállal kötelezettségeket, amelyek egyébként a saját nemzeti jogán túlmutatnak, és többek között az érintettek számára biztosítják azon jogokat, amelyek egyébként az EU-ban őket a GDPR alapján megilletik. 

A hírlevélkiküldő program üzemeltetője SCC és DPA (adatfeldolgozói szerződés) dokumentumai itt érhetőek el:

Mailchimp and European Data Transfers: https://eepurl.com/dyikdv

Az Európai Adatvédelmi Testület („EDPB”) és az európai adatvédelmi biztos („európai adatvédelmi biztos”) 2021. január 15-én nyilatkozatot tettek közzé, hogy közös véleményt fogadtak el az Európai Bizottság két általános szerződési záradék-tervezetéről ( SCC-k), az adatkezelők és a feldolgozók közötti szerződésekre vonatkozó SCC-tervezetekről, (a továbbiakban: az adatkezelő-feldolgozó SCC-k), a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó SCC-tervezetekről (a továbbiakban: harmadik országbeli átadási SCC-k).

Ezenkívül az EDPB és az európai adatvédelmi biztos kijelentette, hogy az adatkezelő-feldolgozó SCC-k egész EU-ra kiterjedő hatással bírnak, és célja a teljes harmonizáció és a jogbiztonság biztosítása az EU-ban az adatkezelők és feldolgozóik közötti szerződésekről. 

Általánosságban az EDPB és az európai adatvédelmi biztos megjegyezte, hogy azon a véleményen vannak, hogy az SCC-tervezetek megerősített védelmi szintet nyújtanak az érintettek számára.

A nyilatkozat itt érhető el: 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/edpsweb_press_releases/edpb-edps_pressrelease_onsccs_en.pdf

2023. július 10-én az Európai Bizottság elfogadta az EU és az Egyesült Államok közötti Adatvédelmi Keretrendszerre (EU – U.S. Data Privacy Framework – a továbbiakban: DPF) vonatkozó, régóta várt megfelelőségi határozatát. A határozat megállapítja, hogy az Amerikai Egyesült Államok megfelelő szintű védelmet biztosít az EU-ból a DPF-ben részt vevő amerikai szervezeteknek továbbított személyes adatok számára, ezért az uniós országokból (valamint Izlandról, Liechtensteinből és Norvégiából) további adatvédelmi garanciák alkalmazása nélkül továbbíthatóak személyes adatok a DPF-ben részt vevő amerikai szervezetek részére.

 

Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak- GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben - törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk hírlevelünket / eDM levelünket eljuttatni.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, arra vonatkozó részletes információ, hogy a levelet megnyitották-e, illetve olvasták-e.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Önbármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Ebben az esetben a hírlevél küldéshez használt személyes adataiindokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 3 napon belül törlésre kerülnek.

A listára feliratkozó érintett erre irányuló kérelme nélkül is töröljük az adatait, amennyiben az érintett inaktivitást mutat a hírlevél adatbázisban, vagyis két éven belül legalább két alkalommal nem nyitja meg a leveleket és nem is kattint bennük. Ebben az esetben az adatok kezelése okafogyottá válik.

 

11. Közösségi oldalakon történő adatkezelés

Közösségi oldalakon tartjuk vásárlóinkkal, szolgáltatásaink iránt érdeklődőkkel a kapcsolatot, így pl. a Facebook közösségi platformon regisztrált nevet, illetve a felhasználói nyilvános profilképet láthatjuk, amennyiben érintett regisztrált erre a közösségi platformra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi platform üzemeltetőjének. 

Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

A közösségi felületeinkre vonatkozó, így a Facebook-oldalunkkal kapcsolatos adatkezelésünkre vonatkozó jelen tájékoztatónkat az adott közösségi felületünkön is közzétesszük, azon a felületen, ahol az adatkezelés zajlik és mindig ott, ahol az érintettek, vagyis a közösségi oldal, illetve profil felhasználói az adataikat megadják.

Azon a közösségi platformon, ahol a platform üzemeltetője Adatkezelővel közös adatkezelő lesz, mint pl. a Facebook-oldalunknál, ott a közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás lényeges elemeit a közösségi felületünkön szintén közzétesszük, az adott platform szabályozását és lehetőségeit is figyelembe véve.

Facebook-oldalaink: 

https://www.facebook.com/ikiegeszitok

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés célja LineVision Kft. termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítése, reklámozása, híreinek eljuttatása, bemutatkozás, közösségépítés.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az oldal kedvelés / követés visszavonásával, a hozzászólása törlésével. A saját hozzászólásait a felhasználó bármikor törölheti. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti. 

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő adatfeldolgozója (lsd: Adatfeldolgozó), valamint a közösségi platform üzemeltetője, pl. Facebook, a közösségi platform üzenőfalának, hírfolyamának, hozzászólásainak stb. olvasói, mert a felhasználók egymás bejegyzéseit a közösségi platform szabályzatától, beállításaitól függően láthatják és különböző információkat tudhatnak meg egymásról.

Az adatok címzettjei:

 • META Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

Adatfeldolgozó:

 • ITM Creative Group Kft(Székhely:1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) - Marketing szolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

META Inc.: Harmadik országba történik adattovábbítás.

A META Inc. SCC és DPA (adatfeldolgozói szerződés) dokumentumai itt érhetőek el:

https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable

Tájékoztatás az érintetti jogokról:

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak- GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben -  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát. 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudunk közösségi portáljainkon kapcsolatot tartani Önnel.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Közösségiplatformonként változó adatokat kezelünk, a közösségi platform felépítésétől és adatkezelési beállításaitól, szabályzataitól függően.   Legtöbb esetben kezeljük a közösségi platformon használt nevet, valamint minden olyan adatot, melyet érintett nyilvánossá tett, például profil adatait, hozzászólásait, bejegyzéskedveléseit, un. lájkolást stb.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása. 

Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

 

12. A felmérésekhez, kérdőívekhez, visszajelzésekhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő értékelési kérdőívet tehet közzé vásárlóinak elégedettségének felmérése céljából. Az értékelés, visszajelzés küldése természetesen mindig önkéntes, az adatok szolgáltatása nem kötelező.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az Adatkezelő eseti jelleggel, saját döntése alapján kérdőívek, illetve felmérések segítségével kívánja a vásárlói / Szolgáltatásai iránt érdeklődők, vagy ezek Adatkezelő felé fennálló elvárásait, elégedettségét felmérni, majd az eredmény alapján a szolgáltatásait, termékpalettáját az igényeknek megfelelően igazítani, biztosítani, fejleszteni.

Az adatkezelés célja az, hogy információt gyűjtsünk konkrét ügyekben, témákkal kapcsolatban, mint például az Önnek nyújtott kínálatunkkal, szolgáltatásainkkal, illetőleg azok minőségével kapcsolatban, továbbá statisztikai célból. 

Sok esetben a kérdőívek, felmérések, illetve közvélemény-kutatások kitöltése, megválaszolása névtelenül történik. Amennyiben a felmérésben nevét és elérhetőségét is kérdezzük, akkor ezeket az adatokat külön hozzájárulás nélkül marketing célra semmilyen formában nem használjuk fel. 

Az adatkezelés jogalapja:

A kérdőívben megadott adatok (továbbiakban: Kérdőív Adatok) kezelésének jogalapja, a felhasználóink részére nyújtott szolgáltatásaink figyelemmel kísérésével és javításával, valamint az eredmény alapján a szolgáltatásaink és az igények összehangolásával kapcsolatos jogos érdekünk érvényesítése. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

 • Rackforest Kft.(Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.) - Tárhelyszolgáltatás
 • TLSoft Intelligent Solutions Kft. (5931 Nagyszénás Szent István u. 5.) - Weboldal fejlesztése, websupport szolgáltatások
 • ITM Creative Group Kft(Székhely:1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) - Marketing szolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

Harmadik országba nem történik adattovábbítás. 

Tájékoztatás az érintetti jogokról: 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak - GDPR 17.cikk (3) bekezdésében foglaltak körén kívül eső esetben -törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk az Ön véleményét figyelembe venni szolgáltatásaink javítása, alakítása során.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

Kérdőív Adatok, vagyis azon információk, amelyeket Ön egy kérdőív kitöltése, vagy felmérés, illetve közvélemény-kutatás megválaszolása során vagy értékelés és vélemény adása során szolgáltat. A Kérdőív Adatok közé tartozhat, az Ön teljes neve, pontos címe, e-mail-címe és egyéb a kérdőív kitöltése során megadott személyes adat, információ (mint pl. az értékelés időpontja, tartalma, az értékelt szolgáltatás, kérdésre adott válasz).

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

A kérdőíves felmérések megválaszolásával gyűjtött személyes adatokat a benyújtott illetőleg megválaszolt kérdőív időpontjától számított 2 éven belül töröljük (kivéve közösségi média platformon adott értékelések), a többi adatot statisztikai célból anonimizálva tároljuk tovább.

Megfelelő biztonság

Adatkezelő biztonsági rendszerének kialakítása során figyelembe vette a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot. 

Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelő számítógépein, illetve hálózatán tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik.

Mit jelentenek az érintetti jogok?

Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kérelmeit várjuk

postai úton:

LineVisionKft.

1161 Budapest, Rákosi út 106., 

e-mailen: hello@ikiegeszitok.hu címen.

Az érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Személyes adatok törléséhez Törléshez (elfeledtetéshez) való jog(GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll, vagyis

amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a Személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Személyes adatok korlátozásához való jog

Az érintett kérheti adott esetben az adatkezelés korlátozását, ameddig elbírálják igényét.

Például, ha tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, vagy megkérdőjelezi a kezelt adatok pontosságát.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

Adathordozhatóság

Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás 

Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá́ nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Adatkezelő eljárása

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kéréseket. A kezelt személyes adatok másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért felmerült költségeinkkel megegyező összegű díjat számolunk fel.

Panasztételi lehetőség: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

H-1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Kelt: Budapest, 2024. 03. 21.

LineVision Kft.