Garancia

TERMÉK VISSZAKÜLDÉS:

Kérjük, minden esetben legyen kedves kinyomtatni és olvashatóan kitölteni a VISSZAKÜLDÉSI ŰRLAPOT, amit a számla / nyugta másolattal együtt kérünk mellékelni a csomagban!
A csomagot kérjük a levelezési címünkre küldjék vissza: LineVision Kft, 1161 Budapest, Rákosi út 106.

Garancia és szervíz:

Termékeink mellé minden esetben mellékelünk ÁFA-s számlát (számláinkat 2020 októberétől emailben küldjük), mely meghibásodás esetén granciajegyként is szolgál. 

A garancia nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű mechanikai behatások által keletkezett sérülések esetén. (pl.: törés, szakadás, kopás)

A jótállásról és a szavatosságról:

A jótállás keretében arra vállalunk kötelezettséget, hogy a jogszabályban meghatározott idő alatt a termék hibátlanul fog működni. Csak akkor mentesülünk a felelősség alól, ha bizonyítani tudjuk, hogy a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve a termék valamilyen külső behatás következtében romlott el. (pl.: törések)

A termék cseréje:

Ha a termék a vásárlásától számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre kell kicserélni. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételárkülönbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.

A 3 napos cseregarancia nem a termék azonnali cseréjét jelenti, hanem azt, hogy a terméket kivizsgálásra átvesszük, amennyiben bebizonyosodik a meghibásodása, abban az esetben egy új terméket adunk helyette vissza.

3 napon túli meghibásodás esetében a hiba jellegétől függően a javított terméket adjuk vissza, amennyiben nem javítható, abban az esetben egy új terméket adunk helyette.

A jótállási feltételek termékkörönként változhatnak, ide vonatkozó jogszabály: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet.

Utánvéttel csomagot átvenni nem áll módunkban semmilyen esetben sem.

   

Elállás joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a Vásárló 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

Ismertető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletből:

A Vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja:

 • A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig
 • Ha a törvényi előírás szerinti írásbeli megerősítés kézhezvétele, annak ismertetésére a termék kézhezvételének napjától, vagy a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, abban az esetben attól az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.
 • Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. · A LineVision Kft. a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.
 • A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
 • A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 • Az elállási jogot csak természetes személyek gyakorolhatják (jogi személyek, cégek nem)

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

 • Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
 • Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.
 • Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
 • Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta

  A törvény további részleteinek megtekintése: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Felhasznált, elhasznált termékek esetében az elállási jog nem gyakorolható. (pl.: egyszer használatos fóliák, kijelzővédő üvegek, stb...)

 

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a LineVision Kft. Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!) 

Nem garanciális meghibásodás:

Nem tekintjük garanciális meghibásodásnak, a nem rendeltetésszerű használatból eredendő hibákat, töréseket, karcolásokat, repedéseket, vagy ha olyan eszközzel próbálja a kiegészítőt használni amivel az nem kompatibilis.
A kiegészítőket mindenki csak saját felősségére használhatja, a LineVision Kft. semmiféle felőlésséget nem vállal az utángyártott termékek által okozott meghibásodásokért.