Játékszabályzat

A nyereményjátékban résztvevő személyek

 A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Instagram regisztrációval rendelkezik. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és azok hozzátartozói. A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel


A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.


A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki 2018. Március 23 - Március 26. között a játék poszt, komment szekciójában helyesen válaszol a feltett kérdésre.

A játék időtartama


2018. 03.23. 12:00 - 2018.03.26. 23:59


A nyeremény

A nyereményjátékban kisorsolásra kerül 1db 4000Ft értékű telefon kiegészítő csomag, amely 2018.04.06-ig személyesen átvehető a 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. ép. fszt. 19. cím alatt található iKiegészítő
k.hu átvevő ponton.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest Instagramon keresztül értesítjük. A nyeremény átvételéről további tájékoztatást emailben küldünk. A LineVision Kft (adószáma: 23774650242) nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A LineVision Kft fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.


A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a LineVision Kft az 
ikiegeszitok.hu Instagram oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A Szervező jogai

A LineVision Kft kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az 
ikiegeszitok.hu honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A játékba csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – s válhatnak nyertessé - akik a játék összes megadott feltételét teljesítik. A nem minden feltételt teljesítő résztvevői regisztráció nem kerül besorolásra a játékba. A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is - csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket, amennyiben kétségek uralkodnak a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a regisztrálása nem elégíti ki a jelen játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát, s azt a Szervező - saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, a pótnyertesnek adhatja azt, ill. marketing- vagy jótékonysági célokra használhatja fel. Ugyanígy fog eljárni a Szervező abban az esetben, ha a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépni.

A LineVision Kft fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a LineVision Kft számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A LineVision Kft a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

A szervező kijelenti, hogy a Facebook társaság és a tulajdonában lévő Instagram közösségi platform, a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A szervező kijelenti, hogy a jelen játékot a Facebook társaság és az Instagram közösségi platform nem szponzorálja, nem támogatja vagy kezeli, s azzal nincs semmilyen kapcsolatban.


Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a LineVision Kft adatbázisába bekerüljenek, és azokat a LineVision Kft minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mind addig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a LineVision Kft számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos további információk az alábbi e-mail címen kérhető: 
info@ikiegeszitok.hu